Video

Video 2 ( Unit 1: Nombor Hingga 10)
Mari mengeja angka 1 hingga 10.

Video 1(Unit 8: Wang Hingga RM10)
Hari ini saya tunjukkan operasi tambah dan tolak melibatkan wang menggunakan abakus 4:1.

SABTU, 8 DISEMBER 2012.  3:15a.m.

3 ulasan: